Menu
Sepetim
Tüm ürünlerde 12 Taksit imkanı!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. TARAFLAR:

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”); adresleri aşağıda belirtilen ("ALICI") ile ("SATICI") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde, elektronik ortamda kurulmuştur.

1.1. SATICI BİLGİLERİ :

Ünvanı   : ZD AHŞAP VE METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Adresi   : Bereketzade Mah, Okçu Musa Cd, Şair Eşref Paşa Sk. No:16 34421, Beyoğlu / İstanbul / TURKEY

Vergi Dairesi: ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD.
TCKN: 39844349846
Tel   : 0850 255 39 55
E-posta Adresi   :  info@sander.com.tr

1.2. ALICI BİLGİLERİ   : 

Teslim Edilecek Kişi   : [input-firstname] [input-firstname] [input-shipping-company]
Teslimat Adresi    : [input-payment-address-1] [input-shipping-address-1]
Telefon   : [input-telephone]
E-Posta/Kullanıcı Adı: [input-email]

2. TANIMLAR:

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Kanun            : Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Bakanlık        : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Yönetmelik   : Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’i,

Hizmet           : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusu,

Satıcı               : Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,

Alıcı/Tüketici    : Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan     veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

WEB Sitesi        : SATICI’ya ait www.sanaksesuar.com.tr alan adlı internet sitesini,

Sözleşme           : İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni 

Ürün : Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

3. KONU:

3.1 Sözleşme, yukarıda detay bilgileri bulunan ALICI’nın, WEB SİTESİ üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin teslimat adresine gönderimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

3.2 ALICI, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini Sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB  SİTESİ’indeki ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ:

Malın/Ürünün/ Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) WEB SİTESİ’inde yer almaktadır. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar Katma Değer Vergisi ve vergiler dahil Kargo ücreti hariç satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Vergiler Dahil Satış Bedeli (adet x birim fiyat olarak) aşağıda belirtildiği gibidir. Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ayrıca ödenecektir.

Ürün Kodu/Adedi/Rengi Satış Fiyatı (KDV dahil)

Kargo Ücreti:

TOPLAM TUTAR:

 

5. FATURA BİLGİLERİ    :

Ödeme Şekli :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Kargo Ücreti :

Fatura Teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6. ÜRÜN/ÜRÜNLERİN TESLİMATI:

6.1. Ürün, ALICI'nın WEB SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre ALICI’ya önceden usulüne uygun bildirilerek 10 gün daha uzayabilir.

6.2. Ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

6.3. ALICI, Sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü Kargo şirketinden teslim almayacak,  Kargo firması yetkilisine tutanak tutturacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir. Aksi halde SATICI sorumlu olmayacaktır.

7. ÖDEME ŞEKLİ:

ALICI, vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bankalar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart v.b. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / taksitli ödeme imkanları bir kredi ve/veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI'nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları Sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır. SATICI'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerden herhangi birinin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) mevcut ve saklıdır. ALICI'nın temerrüdü durumunda aylık % 5 oranında temerrüt faizi tatbik edilir.

8. GENEL HÜKÜMLER:

8.1. ALICI, WEB SİTESİ'nde gösterilen ürünlerin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder. 

8.2. ALICI; Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından Tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.4. SATICI, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve ALICI'ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

8.6. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için Sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

8.7. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI'ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm sözleşmesel ve kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

8.8. Ürünün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI'yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

8.9. WEB SİTESİ üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI Sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. 

8.10. SATICI, WEB SİTESİ üzerinde, Sözleşmenin ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

8.11. Bu WEB SİTESİ’ndeki ürünlerin görselleri en doğru şekilde yansıtılmakta olup, ALICI kişisel monitöründen kaynaklanan renk, ton, parlaklık ve ebat farklılıklarını gerekçe olarak öne sürerek herhangi bir talepte bulunamayacaktır. 

8.12. Sipariş edilen ürünlerin fiyatlarında hata olması halinde SANaksesuar, ALICI’yı en kısa zamanda bilgilendirerek siparişi doğru fiyat üzerinden onaylama veya siparişi iptal etme seçeneklerini sunar. ALICI’ya işbu sözleşmenin 1.2 maddesinde belirtilmiş olan iletişim bilgilerinden ulaşılamaması halinde sipariş iptal edilerek ödeme yapılan tutar iade edilir. Fiyatlandırma hatası bariz ve kesinse ve internet sitesinde kayıtlı ürün fiyatının bariz bir şekilde hatalı fiyat olduğu anlaşılabilecekse,  SANaksesuar'ın (müşteriye Teslimat Onayı gönderdikten sonra dahi) hatalı fiyattan satış işlemini tamamlama yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.  

9. CAYMA HAKKI:

9.1. SATICI, ALICI'nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI'ya ulaşması tarihinden itibaren 20 gün içinde malı geri almayı taahhüt eder. 

9.2. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

9.3. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

9.4. ALICI'nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibariyle iade edilemeyecek olup, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürün söz konusu olduğunda ALICI cayma hakkını kullanamayacaktır. 

9.5. Tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünlere ilişkin olarak ALICI cayma hakkını kullanmayacaktır.

9.6. Ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

9.7. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak SATICI’ya teslim edilmesi gerekmektedir.

10. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME:

Sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Taraflar, Sözlesmenin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin,  aşan durumlarda ALICI'nın ve SATICI'nın Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

11. YÜRÜRLÜK:

11 maddeden ibaret Sözleşme, taraflarca okunarak, ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir. 

SATICI 

ZD AHŞAP VE METAL SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ALICI

TARİH:

Alışveriş deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.